ofirmie
oferta
kontakt
   
topPH KAZEX

Kazimierz Kałużny
ul. Ogrodowa 23
62-571 Stare Miasto

 • tel. +48 063 244 40 73
 • fax.+48 063 244 40 73
 • kom+48 0601 798 333
 • email: kazex@op.pl

mapa dojazdu do firmy Kazex

Mapa dojazdu
Punkt GPS

 • NIP: 665 001 63 45

Prawidłowa eksploatacja transformatora

Transformatory eksploatowane zarówno w stacjach ze stałą obsługą jak bez stałej obsługi wymagają okresowych przeglądów. Zalecane wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania przeglądów są następujące:

 1. oględziny transformatora bez wyłączania napięcia w stacjach ze stałą obsługą - raz na zmianę,
 2. oględziny transformatora bez wyłączania napięcia w stacjach bez stałej obsługi - raz na rok,
 3. przegląd okresowy transformatora z wyłączeniem spod napięcia nie rzadziej jak - raz na 5 lat.

Oględziny transformatora bez wyłączania spod napięcia

Podczas oględzin transformatora bez wyłączania spod napięcia należy zwrócić uwagę na następujące szczegóły:

 1. - wielkość i równomierność obciążenia faz transformatora,
 2. - poziom oleju w olejowskazie oraz szczelność transformatora,
 3. - stan izolatorów przepustowych,
 4. - stan połączeń szynowych i kablowych.

Przeglądy okresowe transformatorów

Podczas przeglądów transformatora z wyłączeniem spod napięcia należy wykonać następujące czynności:

 1. - przeprowadzić oględziny transformatora - zakres czynności jak powyżej,
 2. - sprawdzić stan uszczelek,
 3. - sprawdzić stan uziemień roboczego i ochronnego,
 4. - przeprowadzić prace konserwacyjne.

Pomiary eksploatacyjne

Pomiary w eksploatacji zaleca się wykonywać nie rzadziej niż raz na 10 lat. Pomiary powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji.

Badanie oleju powinno się przeprowadzać tylko w przypadku niskiej wartości rezystancji izolacji (poniżej 70% wartości zmierzonej przez producenta, przy takiej samej jak u producenta temperaturze pomiaru lub po przeliczeniu na tę temperaturę) dla transformatorów o mocy powyżej 100 kVA. Jeżeli zmierzona wartość rezystancji izolacji jest mniejsza niż 70%, należy zasięgnąć opinni producenta, co do dalszego postępowania.

Pomiarów wskaźnika rezystancji izolacji R60/R15 nie wykonuje się.